tìm kiếm sản phẩm của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Sản phẩm chính của chúng tôi là bộ chuyển đổi, được sử dụng để thực hiện các interfacing chính xác giữa các sợi quang học, và sử dụng rộng rãi trong các mạng cáp quang.

  • Công ty

NINGBO Guangyu-TECH CO., LTD. là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên môn hóa trong sợi quang linh kiện thụ động nghiên cứu, phát triển, sản xuất bán. Là một công ty tập trung hàng đầu vào adapter cáp quang và ODF quang ở Trung Quốc, các doanh nghiệp đã vượt qua ISO9001: 2008 và tiêu chuẩn RoHS. Và có hệ thống QC tuyệt vời để đảm bảo tất cả hàng hóa là không lầm lổi với thử nghiệm 100%.

Tìm hiểu thêm